Pretraga

Potrebna pomoć? +387 33 933 489
Potrebna pomoć? +387 33 933 489

Naškutak d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu o ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Naškutak d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Naškutak d.o.o. obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Dobrodošli u internet trgovinu Naš kutak te na sve informacije, servise i produkte dostupne putem internetska stranice čija je adresa naskutak.ba (“Internet Trgovina”).

Pod korisnikom se u ovoj Izjavi o privatnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA INTERNET TRGOVINE

Korisnik je dužan na Internet Trgovini uvijek unositi tačne i ažurne podatke na dan unosa, a po promjeni podataka blagovremeno ih ažurirati na istoj. Korisnik je dužan čuvati pristupne podatke od neovlaštene upotrebe, te ih ne otkrivati trećim licima.

Unosom podataka na Internet Trgovini korisnik daje saglasnost na uslove i način obrade podataka iz ove Izjave o privatnosti, te izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da podaci uneseni tokom korisničke registracije budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi Internet Trgovina.

Korisnik Internet Trgovine može podnijeti pisani zahtjev za uklanjanjem svojih ličnih podataka, što će biti i učinjeno na način i opsegu koji ne narušava normalan i zakonit rad Internet Trgovine.

Korisnik može otkazati prijem promotivnih poruka Internet Trgovine. Međutim, njihovim otkazivanjem ne isključuje se prijem obavijesti Internet Trgovine, poput obavijesti i prodaji i slično

Upotrebom Internet Trgovine na bilo koji način, korisnik prihvata njene Uslove
korištenja.

UPOTEBA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Za potrebe normalnog rada Internet Trgovine prikupljaju se osnovni podaci o njenim korisnicima koji su nužni za izvršenje i-li unaprijeđenje usluga i realizaciju narudžbi Internet Trgovine. Primjeri tih podataka su puno ime i email korisnika, adresa za dostavu i drugo.

Kao i mnogi drugi internet servisi, Internet Trgovina koristi kolačiće, male tekstualne računarske datoteke koje se smještaju na vaš računar kada posjetite neku internetsku stranicu. Koristimo ih kako bismo prepoznali vaš računar, unaprijedili korisničko iskustvo Internet Trgovine, analizirali posjet Internet Trgovini, te zapamtili tekući ciklus u procesu obrade vaše narudžbe. Kolačiće možete onemogućiti na svom računaru, ali to može spriječiti normalan rad Internet Trgovine.

Lični podaci korisnika će biti korišteni u svrhu realizacije aktivnosti Internet Trgovine, poput obrade narudžbi i plaćanja, slanja obavijesti putem elektronske pošte, promocije ponude Internet Trgovine, i u druge svrhe se neće koristiti bez prethodne saglasnosti korisnika. Osim svojim dobavljačima u cilju realizacije narudžbe i plaćanja, Internet Trgovina ne otkriva niti ustupa trećim licima podatke o svojim korisnicima. Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika.

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI

Internet Trgovina se obavezuje štititi podatke o korisnicima Internet Trgovine, i poduzimati sve razumne mjere u cilju zaštite privatnosti ličnih podataka. Za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na Internet Trgovini, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Internet Trgovini – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Internet Trgovine. Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Internet Trgovine se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).

Back to Top